Muna

Muna

Released On March 1, 2023

Mokshya

Mokshya

Released On Feb. 21, 2023

Kajya Din

Kajya Din

Released On Feb. 21, 2023

MMAG

MMAG

Released On Jan. 20, 2023

Dekhdainau

Dekhdainau

Released On Jan. 8, 2023

Ko Ho Tyo (Feat. Ayux and  Priya Basnet)

Ko Ho Tyo (Feat. Ayux and Priya Basnet)

Released On Jan. 7, 2023

Chahey Jasto

Chahey Jasto

Released On Dec. 26, 2022

Karagarlai Chitthi

Karagarlai Chitthi

Released On Dec. 23, 2022

Rahar (Ft. Vyoma & Nawaj Ansari)

Rahar (Ft. Vyoma & Nawaj Ansari)

Released On Dec. 21, 2022

Rangmanch

Rangmanch

Released On Dec. 9, 2022

Itihaas Timi Mero ft. Neetesh Jung Kunwar

Itihaas Timi Mero ft. Neetesh Jung Kunwar

Released On Dec. 2, 2022

Euta Kura Feat Migma Lama

Euta Kura Feat Migma Lama

Released On Nov. 7, 2022

Page 1 of 24